Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor

moment:freakshow intar stora scen i vår och kan med oerhörd stolthet presentera Den babyloniska skökan och andra dåliga kvinnor. Biljetter släpps på måndag!