Ett dockhem

6:e Mosebok Kap 2 Vers 22-25

22. På den åttonde dagen tog Herren Gud ut ett revben från mannen och fyllde dess plats med kött och skapade på detta sätt kvinnan.

23. Då sa mannen: ”Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.”

24. På den nionde dagen skapade Herren Gud Julen, på det att harmoni, frid och fröjd skulle råda i det heteronormativa parförhållandet.

25. På den tionde dagen skapade Herren Gud moment:teater, på det att moment skulle undersöka detta parförhållande för att utröna om det var så perfekt som Herren Gud och Mannen hade önskat.

Premiär lilla scen 13/4 kl 19