Nya Spöksonaten

Baserad på en verklig pjäs av August Strindberg

”Det här är nya tider, helt nya, jag är en av er nu.” Säger den skalliga och trevlige mannen Hummel till Studenten hösten 2006. Hummel behöver studentens hjälp att ta sig in i det rosenskimrande huset i fonden. Väl därinne säger han att han ska rensa upp ogräset, avslöja brotten, göra upp bokslutet, så att de unga får börja på nytt i detta hem han vill skänka dem. Svensson lovar han mer inflytande, större valfrihet och stora skattelättnader. Överstens medaljer med bokstäverna  A T P och M B L och L A S har förlorat sin forna glans. Moder Svea ser trött och mager ut. Mumien i garderoben säger att han är en demokratisk socialist, men det är det nästan ingen som hör och ingen som bryr sig om.

Hummel: Det här är en helt ny Hummel, inte den arroganta nyliberala överklasslyngeln (härmar Bildt) som pratar såhär, eller den lite tröga värdekonservativa som kallar afrikaner för negrer, inte heller Patron med cylinderhatt och monokel. Jag är en av er nu. Hos den helt nya Hummel står människans förmåga att växa av egen kraft, hennes vilja att ta ansvar för sig själv och sina närmaste i fokus. Därför sätter jag alltid människan före systemen. Jag är vår tids arbetarparti och vill ge fler människor möjlighet att delta i arbetsgemenskapen. Ett eget arbete är viktigt både för individens självbestämmande och hennes möjlighet att kunna stå på egna ben. Att ha ett arbete handlar inte bara om den enskildes och Sveriges välstånd, utan lika mycket om att känna sig behövd och vara en del av en arbetsgemenskap. I dagens Sverige bär alltför många människor på känslan av att inte komma till sin rätt.

Därför säger jag nu 2006:

Nej till upprustning av offentliga sektorn

Nej till höjd A-kassa

Ja till sänkt A-kassa

Detta är en del av den arbetslinje som…

Studenten: Men vad är den där arbetslinjen egentligen?