Styrelse

Ordförande
Pontus Stenshäll

Vice ordförande
Åsa Berglund Cowburn

Sekreterare
Anna Erlandson

Kassör
Andreas Boonstra

Ledamöter
Simon Steensland
Eva Rexed
Ludde Hagberg