Teatermanifest

Vi tror på att framhålla allt bisarrt, instabilt, fult och oväntat för att inte falla tillbaka i de vanor som den långa traditionen gjort naturlig.

Vi tror på en respektlöshet inför klassikernas konventionella värde.

Vi tror att om teatern är rationell utesluter den andra mänskliga dimensioner.

Vi tror att den statiska världsbilden måste lämna plats för en universell rörlighet.

Vi tror på att väcka intellektet genom att leda in det på en väg det inte är vant vid.

Vi tror på att skrattet fortfarande är den bästa metoden att skaka av sig hyckleriets ok.

Vi tror på att fördjupa sökandet efter motsägelser och inkonsekvenser för att bättre skildra deras enhetlighet.

Vi tror på att ta strid mot logiken genom att visa att tvetydigheten är en av livets hörnpelare.

Och vi tror att i slutändan fullbordas egentligen ingenting på scenen eller i salongen. Allt återstår att göra utanför, i den verkliga världen.

Slutligen och sist tror vi att det är i den stora kärleken som all makt att förändra världen bor.